O firmie

Kilka słów o nas.

Charistia Łukasz Cieślik Spółka Jawna to rodzinna piekarnia pieczywa liturgicznego , która w branży sakralnej działa już od ponad pięćdziesięciu lat. Przez te półwieku stopniowo ugruntowywaliśmy swoją pozycję na rynku, aby stać się dla Klientów synonimem gwarancji solidności. Teraz z dumą możemy powiedzieć, że udało nam się osiągnąć ten efekt, a nasze produkty oceniane są bardzo pozytywnie.

Minione piętnaście lat było czasem, w którym nasza firma stale ewoluowała. Zaczynaliśmy oczywiście od pracy ręcznej i wypieku tradycyjnego, później – wraz z rozwojem technologii – dostosowywaliśmy nasze działania do zmieniającej się wokół rzeczywistości. Coraz większy popyt na nasze komunikaty i hostie na rynku polskim i zagranicznym, wysokiej klasy maszyny oraz nieustający zapał kadry i właścicieli firmy sprawiły, że specyfika naszej pracy znacząco ewoluowała.

I choć przez ten czas zmieniło się wiele, niezmienne pozostało nasze nastawienie do pracy oraz do Klientów. To dlatego przykładamy tak dużą uwagę do szczegółów i pieczołowicie dbamy o każdy detal. Sami jesteśmy najsurowszymi recenzentami własnej pracy i to właśnie ta drobiazgowość sprawia, że nasze opłatki, hostie, komunikanty, a szczególnie ich wzory charakteryzujące naszą markę rozpoznawane są na całym świecie.

 

www.charistia.pl

 

tel. 0048 516 515 915

 

 

 

 

A few words about us.

 

 

Charistia Łukasz Cieślik Spółka Jawna is a family bakery of liturgical bread, which has been operating in the sacral industry for over fifty years. Over these half-century, we have gradually consolidated our position on the market to become synonymous with a guarantee of reliability for our customers. Now we can proudly say that we managed to achieve this effect and our products are evaluated very positively.

 

 

The past fifteen years have been a time in which our company has constantly evolved. Of course, we started with manual work and traditional baking, later - along with the development of technology - we adapted our activities to the changing reality around us. The growing demand for our messages and hosts on the Polish and foreign markets, high-class machines and the constant enthusiasm of the staff and owners of the company meant that the specificity of our work has significantly evolved.

 

 

And although a lot has changed during this time, our attitude to work and to customers has remained the same. This is why we pay so much attention to detail and carefully take care of every detail. We ourselves are the strictest reviewers of our own work and it is this meticulousness that makes our wafers, hosts, hosts, and especially their patterns that characterize our brand, are recognized around the world.

 

www.charistia.pl

 

phone: 0048 516 515 915

DOSTAWA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
516 515 915
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
potwierdza zgodność jakościową naszych produktów z wymogami
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO
SKLEPU INTERNETOWEGO

Oferujemy bardzo szeroki asortyment. U nas możesz zakupić pieczywo eucharystyczne i opłatki, artykuły liturgiczne, dewocjonalia, książki, naczynia liturgiczne i wiele więcej.

PRZEJDŹ DO SKLEPU